Pietrow Piotr

Gabinet Profilaktyki
I Terapii Uzależnień

KONTAKT

Nasz gabinet

Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow od 9 lat świadczy usługi medyczne na obszarze wielkopolski. W ramach swoich działań prowadzi działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Siedziba znajduje się w Kleczewie, ul. Poznańska 29. Działa w obszarze terapii uzależnień, doradztwa zawodowego, psychologicznego dla osób w trudnej sytuacji społeczno –zawodowej w tym uzależnionych.

Wspomaga osoby bierne zawodowo i bezrobotne na rynku pracy w Wlkp. między innymi poprzez:

- współpracę z przedsiębiorcami w ramach agencji zatrudnienia dla os. bezrobotnych,
- bezpłatną pomoc doradczą i psychologiczną dla os. zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym bezrobotnych .

"Działanie moim Zdrowieniem" nr wniosku RPWP.07.01.02-30-0132/16

Kontakt

PIETROW PIOTR
GABINET PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

62-540 Kleczew
ul. Poznańska 29
tel: +48 661 150 605